THE

ARMY

recruteren en promoveren

                                              als recruut naar binnen        

en na genoeg soldij . . .

                       als generaal weer naar buiten

Nogmaals:   een Settler wordt soldaat als ie in één en dezelfde opslagplaats  een schild, een zwaard en een pot bier aantreft.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

een sterk leger maak je als volgt:

  • zodra een kolen- en goudmijn zijn gebouwd . . .

  • bouw je zo dicht mogelijk bij de plaats waar soldaten komen een zo groot mogelijke legerplaats

  • die soldaten krijgen alleen toegang tot dát gebouw en nergens anders

  • generaals (en evt. officieren) mogen hier juist niet in

  • stuur je troepen naar alle mogelijke legerposten (dus ook nabij het Hoofdkwartier)

  • soldaten betrekken nu de nabij gelegen legerplaats

  • sluit alle legerplaatsen af van betaling zodat het geld alleen hierheen gaat

  • zodra alle soldaten tot generaal zijn bevorderd stuur je ze weg en

  • zet dan de legerplaats weer open voor nieuwe soldaten, enz. enz.

O ja, nieuwe zwaarden en schilden worden gemaakt door de wapensmid (smithy) en bier door de brouwerij (brewery). Daarvoor zijn resp. ijzer, hout en graan nodig. IJzer wordt gesmolten door de smelter (iron smelter) en natuurlijk niet zonder dat er een ijzermijn is geplaatst.

de map waar deze voorbeelden uit komen kun je hier downloaden, maar is (in de Editor) ook zelf te maken