de geoloog

ijzermijn

kolenmijn

goudmijn

steenmijn

     steengroeve

delfstoffen:

vier mijnen en een steengroeve

Op plaatsen waar een geoloog steen, ijzererts, goud, of steenkool heeft gevonden bouw je meteen een mijn, maar dan zonder verbindingsweg. 

Zo (ont)houd je de plek waar, als het nodig is, weer een mijn gebouwd kan worden.

Zet ze nooit naast elkaar, maar houd op zijn minst één vlag ruimte. 

vijf gereserveerde locaties

Als een mijn is uitgeput dan sloop je alleen de mijn plus de toegangsweg maar niet de vlag zodat daar niet meer gezocht hoeft te worden.

Op plaatsen waar niets gevonden wordt is een vlag daar ook wel handig..

 

 

geologen hebben niets gevonden

 

 

 

 

 

 

willekeurig  geplaatste  vlaggen geven aan dat hier niets zit 

Hoe vind je die mijnen ?

de melding  ->

 de knop 'statististieken'   ->

productiegebouwen  ->

klik op een ikoon  en ga langs alle mijnen

bij iedere klik op een mijn-ikoon spring je naar een mijn óf naar de plek waar een mijn gebouwd kan worden